zaterdag 2 januari 2010

Doel
Werken aan intensief contact met een therapiehond en een bezoekdier voor de PG bewoners die dit willen, welzijn van de bewoners bevorderen, ontspanning en exclusieve aandacht en hierbij de veiligheid van de bewoner en het dier waarborgen. Hiervoor heb ik een tweede hond tot therapiehond opgeleid om het werk te kunnen continueren en daarnaast nog andere activiteiten te gaan doen.

Reden:
Per toeval kwam ik met mijn hond op mijn werk om iets af te geven en zag daar hoe er op het dier dat zeer sociaal is, werd gereageerd door verschillende bewoners. Voor deze PG bewoners op de gesloten afdeling werd op dit gebied in mijn beleving nog te weinig gedaan. Ik ontmoette bewoners die van hun eigen huisdier afscheid hebben moeten nemen toen ze in het verpleeghuis kwamen wonen. Me inlevend in hun situatie, zou ik er niet aan moeten denken hetgeen me zo dierbaar is af te moeten geven in andermans handen zonder dat ik hier enige keuze in kon hebben. Door mijn huidige werkzaamheden zit ik er nu met mijn neus bovenop en zie ik met eigen ogen welk contact tot stand kan komen door de dieren en hoe belangrijk het kan zijn voor het welzijn en de beleving van de bewoners.

Werksituatie:
Kleinschalig wonen is in ons verpleeghuis inmiddels volledig doorgevoerd en iedere huiskamer draait zelfstandig, Op dit moment nemen de nieuwe bewoners nog steeds afscheid van hun dier voor ze in het verpleeghuis komen wonen en zijn daar zeer verdrietig over in het algemeen, het laatste dat hen dierbaar is wordt hen afgenomen. Op dit moment komt alleen een bezoekdier of therapiehond in aanmerking als alternatief. Collega’s zien de positieve uitwerking van een sociaal bezoekdier op de bewoners en zijn enthousiast. Aangezien hiervoor geen geld beschikbaar is, zal dus alles wat we kunnen/mogen ondernemen op vrijwillige basis moeten gebeuren.

Wat heeft een bezoekdier te bieden:
Met verschillende onderzoeken is aangetoond dat het dier een positieve invloed kan hebben op de fysieke toestand, de geestelijke (psychische, sociale, affectieve en emotionele) toestand van de bewoner en daarnaast op zijn/haar gezondheid in het algemeen.
Dieren kunnen de kwaliteit van leven gunstig beïnvloeden.

De aanwezigheid van het dier in activiteiten kan de volgende effecten hebben:
De eigenwaarde van de bewoner kan groeien.
Het dier voorziet in de behoefte van affectie (warmte en aandacht).
Een dier is niet bedreigend en niet (ver)oordelend.
Het dier moedigt het nemen van verantwoordelijkheden aan en het dier motiveert bepaalde acties te doen.
Het dier leidt af van de problemen/situatie.
Het dier zorgt voor gezelschap.

Ervaringen in het verpleeghuis met eigen honden:
Op dit moment gaat mijn eigen Australian Shepherd mee naar mijn werk in ons verpleeghuis. Zij is een goed luisterend, sociaal, volwassen dier van ruim 6 jaar oud. In een paar tellen toverde ze op het gezicht van een demente dame van 96 die depressief is een grote glimlach. Bijna iedere keer als ik er kwam was dat het geval. Bij een bewoner die totaal in zijn eigen wereld leeft, waar zo goed als geen contact mee te krijgen is, legt ze haar kopje op zijn knie (meneer zat in een rolstoel), zijn hand zoekt haar kopje en hij zegt: “Ik vind honden lief”. Sinterklaasfeest, je maakt foto’s, staat naast de rolstoel van dezelfde meneer en ineens gaat er een hand langs je been op kniehoogte….. “hond”…. Zo ver weg in je eigen wereld en dan zo’n reactie. Jammer genoeg was de hond thuis en was er op dat moment geen mogelijkheid haar te halen. Een verkrampte, totaal gesloten hand van iemand met Parkinson en dementie, die toch wat kan ontspannen om de hond te aaien, die in de gaten heeft welke beweging ze moet maken om de hond op schoot te kunnen knuffelen, bijna niet kan praten maar feilloos de voor haar niet gemakkelijke naam van de hond weet te zeggen. Een collega die met een grapje vraagt of ik de hond niet even kan halen omdat een van de bewoners een griepspuit nodig heeft. Een kleine reeks van zeer positieve ervaringen die me hebben doen inzien hoe belangrijk zo’n bezoekje kan zijn voor de bewoners. Sinds kort kan mijn jonge Bordercollie ook volledig ingezet worden, zij is opgeleid voor therapiehond en hiervoor goedgekeurd.

Mogelijkheden die op dit moment voorhanden zijn:
Bezoek van vrijwilliger met jonge kittens.
Bezoek van vrijwilligers met een konijntje
Werk en bezoekjes met eigen honden blijven voortzetten op regelmatige en vrijwillige basis.
Activiteiten met mijn eigen honden en gecertificeerde "collega-vrijwilligers" met hun dieren in andere verpleeghuizen.

Onderzoek doen naar:
Behoeften van bewoners en hun beleving.
Ervaringen van anderen die langere tijd als begeleider van een bezoekdier meedraaien op PG afdelingen.
Eisen waaraan een bezoekdier minimaal moet voldoen.
Eisen waaraan een therapiehond minimaal moet voldoen.
Trainingen voor bezoekdieren en hun eigenaren/begeleiders.
Trainingen voor therapiedieren en hun eigenaren/begeleiders.
Trainingen voor vrijwilligers.
Welke dieren geschikt zijn als bezoekdier.
Welke dieren geschikt zijn als therapiedier.
Kynologenclubs en Hondenverenigingen vragen of er vrijwilligers binnen hun vereniging zijn om aan dit project mee te werken.

Contacten leggen met organisaties specifiek gericht op dit gebied als:
Happytails "Lezen en werken met Spirit"
Bezoekdier Nederland
Bezoek- en Therapiehond
Dieren in zorg en welzijn
Hund und Therapeut in Duitsland
Tiergest├╝tzte Therapie in Duitsland
Pets4All

Trainingen op het gebied van bezoekdierteams:
Inmiddels heb ik met mijn volwassen Australian Shepherd deelgenomen aan een dergelijke training bij Bezoekdier Nederland en aan een aanvullende workshop bij Pets4all om mijn werk met de hond in het verpleeghuis en daarnaast ook mijn vrijwilligerswerk elders een vastere vorm te kunnen gaan geven op een verantwoorde manier en hiernaast anderen op een verantwoorde manier te kunnen motiveren.

Trainingen op het gebied van therapiedierteams:
Mijn jonge bordercollie heb ik op 2 oktober 2010 (op de leeftijd van 10 maanden) laten testen voor "Lezen en werken met Spirit" op de hondenschool van Karen Mulders. Ze heeft de 2 pittige testen met glans doorstaan en kan dus nu ook gecertificeerd ingezet worden.

Hoe het er op dit moment voorstaat:
Inmiddels zijn de honden afwisselend vrijwel altijd tussen "hun eigen" bewoners te vinden gedurende mijn werktijden. Daarnaast probeer ik als vrijwilliger ook elders 1x per week nog een bezoekje af te leggen. Door inzet van vrijwilligers is het gelukt meerdere keren andere dieren als bezoekdier in te zetten. Dank daarvoor! Zonder vrijwilligers is een project als dit gedoemd te mislukken. De blije gezichten op de foto's van de weblogs van mijn honden http://www.kipirkipirsmightyfloki.blogspot.com/ en http://www.bordercolliedjuna.web-log.nl/ laten duidelijk zien dat de bezoekjes door veel bewoners als zeer positief worden ervaren. Het is dus gelukt om 2 prettige honden op te leiden, die afwisselend ingezet worden voor de bewoners op mijn werk, met medewerking van KC Zeist, die de basistrainingen van mijn jonge hond sponsort. Dankjewel! Van de belevenissen en vorderingen van beide honden houd ik regelmatig een weblog bij. Voor "stage" en socialisatie van mijn jonge hond waren we het afgelopen jaar regelmatig korte tijd te vinden in het verpleeghuis waar ik werk. Liften, tilliften, rolstoelen, mensen die reageren op hun "eigen-aardige" manier, mijn jonge hond past zich keurig aan en blijft daarbij totaal ontspannen. Ze vindt het heerlijk en lijkt het werk als haar "thuis" te beschouwen. Het weblog van Djuna is bewust vanaf haar geboorte opgezet om te laten zien wat er allemaal bij komt kijken om een geschikte pup tot een gezonde, stabiele, prettige therapiehond op te leiden.

Links
videomateriaal voor zover te vinden op YouTube:

Caleb's Story
http://www.youtube.com/watch?v=qe87cNLQCqA
Shetlander kunstje leren
http://www.youtube.com/watch?v=UT2V8tMkZTg
Sophia SnuffelCollege
http://www.youtube.com/watch?v=zP6iVo7DwvI
Knuffelteam van konijnen en kippen
http://www.youtube.com/watch?v=KbsdBXYgynA
Luca de therapiekat
http://www.youtube.com/watch?v=AFUgcwInt8I
Huifbedrijden
http://www.youtube.com/watch?v=JT5tIe_9ubE
Therapiehonden
http://www.youtube.com/watch?v=xPkVzjnrDd4
Project2Heal
http://www.youtube.com/user/Project2Heal

Meer videomateriaal (goede en minder goede voorbeelden):
http://www.youtube.com/view_play_list?p=B336FA0A5DFA267A

Andere links:
Stichting AAIZOO
http://www.aaizoo-ned.nl/
Documentatie
http://www.diereninzorgenwelzijn.nl/Documentatie/tabid/350/Default.aspx
LinkedIn dieren in zorg en welzijn
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1884599
Keulseweg - Equine Assisted Coach
http://www.keulseweg.nl/
Kid's Skills van Ben Furman
http://www.kidsskills.org/
Stichting Grip op je leven (Harderwijk)
http://www.stichtinggripopjeleven.nl/
Stichting IAA (interventies met ezels)
http://www.stichting-iaa.nl/ (maar dan zonder slipkettingen)
Roel's Beestenboel (mobiele kinderboerderij)
http://roelsbeestenboel.nl/

Boekenlijst
http://www.hondenbezoek.web-log.nl/ (naar beneden scrollen, rechterkolom)
Mijn vriend Henry - Nuala Gardner (waargebeurd verhaal over een autistische jongen, geschreven door zijn moeder)